Karnataka Ayurveda Medical College, Mangalore 06

ABSTRACT OF ATTENDANCE OF AYURVEDA TEACHING STAFF ON JAN 2021

 

SL.NO.

Name of the Teachers

TND

TNA

1.       

DR. UDAYA D.K

31

31

2.       

DR. ELIZABETH P. JOHN

31

27 1/2

3.       

DR. SUCHITRA P.S

31

31

4.       

DR. SANTOSH KUMAR. J

31

31

5.       

DR. HARIHARA PRASAD RAO

31

24

6.       

DR. K. RAVINDRA BHAT

31

29

7.       

DR. DHANANJAYA ALVA M

31

31

8.       

DR. SANTHOSH SANIL KUMAR

31

30

9.       

DR. VEENA VINAYAK

31

31

10.     

DR. VANI. B

31

29 1/2

11.     

DR. KARTHIKEYA PRASAD

31

31

12.     

DR. SWAPNA BHAT

31

30

13.     

DR. RACHNA. C

31

30 1/2

14.     

DR. PRASANNA KESHAVA

31

30

15.     

DR. JACINTHA MEENA D'SOUZA

31

27

16.     

DR. VANI

31

31

17.     

DR. CHAITHRA SHETTY

31

31

18.     

DR. MANU CHANDRAN

31

26 1/2

19.     

DR. DEEPA DEVARAJAN

31

30

20.     

DR. SRIJAYA V PRABHU

31

30

21.     

DR. ASHA K

31

31

22.     

Dr. SHIVARAM JOSHI

31

31

23.     

DR. RAGHAVENDRA RAO

31

31

24.     

MR. JANARDHAN BHAT

31

31

25.     

DR. RAVIKIRAN M G

31

31

26.     

DR. JYOTHI SHANBHAG

31

30

27.     

DR. SANDESH SHETTY

31

30

28.     

DR. MOHAMMED SADIQUE

31

31

29.     

DR. MOHAMMED THAMEEM

31

31

30.     

DR. CHITRALATHA

31

31

31.     

DR. ISHWARA BHAT

31

29 1/2

32.     

DR. SWATHI S DESHPANDE

31

30 1/2

33.     

DR. LAKSHMI PAI

31

28 1/2

34.     

DR. SHRUTHI N BHAT

31

29 1/2

35.     

DR. SHUBASHREE. B

31

24

36.     

DR. ARUN RAJ

31

13 1/2

37.     

DR. SAHANA M

31

28 1/2

38.     

DR. PALLAVI

31

30

39.     

DR. GAUTHAM SHETTY

31

28 1/2

40.     

DR. RAJESHWARI T

31

29 1/2

41.     

DR. HARSHVARDHANA T

31

29

42.     

DR. NIYATHI T

31

30 1/2

43.     

DR. ALMAS TARANUM T

31

28 1/2

44.     

DR. WAHEEDA BANU

31

30

45.     

DR. AKSHATHA DAS

31

27 1/2

46.     

DR. ASHWINI

31

30

47.     

DR. SANJU JOHN

31

30 1/2

48.     

DR. VIJAYALAKSHMI H RAI

31

31

49.     

DR. SWATHI S SUVARNNA

31

28 1/2

50.     

DR. AJITH KAMATH

31

26 1/2

51.     

DR. HARIKRISHNA V P

31

30 1/2

52.     

DR.MEERA K BABY

31

29 1/2

53.     

DR. SRIDEVI JOSHI

31

31

54.     

DR.SHUTHI B NAIK

31

30

55.     

DR.NEETHU DEV

31

29

56.     

DR. ARSHIYA ALI

31

30

Karnataka Ayurveda Medical College, Mangalore 06

ABSTRACT OF ATTENDANCE OF AYURVEDA TEACHING STAFF ON FEB 2021

 

SL.NO.

Name of the Teachers

TND

TNA

1.       

DR. UDAYA D.K

28

26 1/2

2.       

DR. ELIZABETH P. JOHN

28

22

3.       

DR. SUCHITRA P.S

28

27 1/2

4.       

DR. SANTOSH KUMAR. J

28

26

5.       

DR. HARIHARA PRASAD RAO

28

24

6.       

DR. K. RAVINDRA BHAT

28

23 1/2

7.       

DR. DHANANJAYA ALVA M

28

 

8.       

DR. SANTHOSH SANIL KUMAR

28

25

9.       

DR. VEENA VINAYAK

28

26

10.     

DR. VANI. B

28

27

11.     

DR. KARTHIKEYA PRASAD

28

25 1/2

12.     

DR. SWAPNA BHAT

28

24

13.     

DR. RACHNA. C

28

27

14.     

DR. PRASANNA KESHAVA

28

26

15.     

DR. JACINTHA MEENA D'SOUZA

28

23 1/2

16.     

DR. VANI

28

28

17.     

DR. MANU CHANDRAN

28

25 1/2

18.     

DR. DEEPA DEVARAJAN

28

25 1/2

19.     

DR. SRIJAYA V PRABHU

28

25 1/2

20.     

DR. ASHA K

28

26

21.     

Dr. SHIVARAM JOSHI

28

26

22.     

DR. RAGHAVENDRA RAO

28

27

23.     

MR. JANARDHAN BHAT

28

28

24.     

DR. RAVIKIRAN M G

28

28

25.     

DR. JYOTHI SHANBHAG

28

23

26.     

DR. MOHAMMED SADIQUE

28

27

27.     

DR. CHITRALATHA

28

27 1/2

28.     

DR. ISHWARA BHAT

28

27 1/2

29.     

DR. LAKSHMI PAI

28

27 1/2

30.     

DR. SHRUTHI N BHAT

28

25 1/2

31.     

DR. SHUBASHREE. B

28

26 1/2

32.     

DR. ARUN RAJ

28

4

33.     

DR. SAHANA M

28

25 1/2

34.     

DR. PALLAVI

28

28

35.     

DR. GAUTHAM SHETTY

28

26

36.     

DR. RAJESHWARI T

28

27

37.     

DR. HARSHVARDHANA T

28

26 1/2

38.     

DR. NIYATHI T

28

24

39.     

DR. ALMAS TARANUM T

28

24

40.     

DR. WAHEEDA BANU

28

26 1/2

41.     

DR. AKSHATHA DAS

28

24 1/2

42.     

DR. ASHWINI

28

23 1/2

43.     

DR. SANJU JOHN

28

26 1/2

44.     

DR. VIJAYALAKSHMI H RAI

28

28

45.     

DR. SWATHI S SUVARNNA

28

27 1/2

46.     

DR. AJITH KAMATH

28

26 1/2

47.     

DR. HARIKRISHNA V P

28

27 1/2

48.     

DR.MEERA K BABY

28

28

49.     

DR. SRIDEVI JOSHI

28

27 1/2

50.     

DR.SHUTHI B NAIK

28

26 1/2

51.     

DR.NEETHU DEV

28

25 1/2

52.     

DR. ARSHIYA ALI

28

27 1/2

 

 

 

 

 

Karnataka Ayurveda Medical College, Mangalore 06

ABSTRACT OF ATTENDANCE OF AYURVEDA TEACHING STAFF ON March 2021

 

SL.NO.

Name of the Teachers

TND

TNA

1.       

DR. UDAYA D.K

31

29

2.       

DR. ELIZABETH P. JOHN

31

25 1/2

3.       

DR. SUCHITRA P.S

31

30 1/2

4.       

DR. SANTOSH KUMAR. J

31

31

5.       

DR. HARIHARA PRASAD RAO

31

30

6.       

DR. K. RAVINDRA BHAT

31

29

7.       

DR. DHANANJAYA ALVA M

31

31

8.       

DR. SANTHOSH SANIL KUMAR

31

29

9.       

DR. VEENA VINAYAK

31

31

10.     

DR. VANI. B

31

30

11.     

DR. KARTHIKEYA PRASAD

31

31

12.     

DR. SWAPNA BHAT

31

30

13.     

DR. RACHNA. C

31

30

14.     

DR. PRASANNA KESHAVA

31

30

15.     

DR. JACINTHA MEENA D'SOUZA

31

30 1/2

16.     

DR. VANI

31

28

17.     

DR. MANU CHANDRAN

31

26

18.     

DR. DEEPA DEVARAJAN

31

30

19.     

DR. SRIJAYA V PRABHU

31

30

20.     

DR. ASHA K

31

28

21.     

Dr. SHIVARAM JOSHI

31

31

22.     

DR. RAGHAVENDRA RAO

31

31

23.     

MR. JANARDHAN BHAT

31

31

24.     

DR. RAVIKIRAN M G

31

27

25.     

DR. JYOTHI SHANBHAG

31

30

26.     

DR. MOHAMMED SADIQUE

31

30

27.     

DR. CHITRALATHA

31

30

28.     

DR. ISHWARA BHAT

31

31

29.     

DR. LAKSHMI PAI

31

30

30.     

DR. SHRUTHI N BHAT

31

30 1/2

31.     

DR. SHUBASHREE. B

31

27 1/2

32.     

DR. ARUN RAJ

31

30

33.     

DR. SAHANA M

31

28 1/2

34.     

DR. PALLAVI

31

27 1/2

35.     

DR. GAUTHAM SHETTY

31

24 1/2

36.     

DR. RAJESHWARI T

31

27

37.     

DR. HARSHVARDHANA T

31

29

38.     

DR. NIYATHI T

31

30

39.     

DR. ALMAS TARANUM T

31

28

40.     

DR. WAHEEDA BANU

31

30

41.     

DR. AKSHATHA DAS

31

29

42.     

DR. ASHWINI

31

28 1/2

43.     

DR. SANJU JOHN

31

28

44.     

DR. VIJAYALAKSHMI H RAI

31

31

45.     

DR. SWATHI S SUVARNNA

31

30 1/2

46.     

DR. AJITH KAMATH

31

30 1/2

47.     

DR. HARIKRISHNA V P

31

28 1/2

48.     

DR.MEERA K BABY

31

27 1/2

49.     

DR. SRIDEVI JOSHI

31

30

50.     

DR.SHUTHI B NAIK

31

31

51.     

DR.NEETHU DEV

31

30 1/2

52.     

DR. ARSHIYA ALI

31

27

 

 

 

 

 

 

Karnataka Ayurveda Medical College, Mangalore 06

ABSTRACT OF ATTENDANCE OF AYURVEDA TEACHING STAFF ON April 2021

 

SL.NO.

Name of the Teachers

TND

TNA

1.       

DR. UDAYA D.K

30

28

2.       

DR. ELIZABETH P. JOHN

30

25 1/2

3.       

DR. SUCHITRA P.S

30

30

4.       

DR. SANTOSH KUMAR. J

30

28 1/2

5.       

DR. HARIHARA PRASAD RAO

30

30

6.       

DR. K. RAVINDRA BHAT

30

29 1/2

7.       

DR. DHANANJAYA ALVA M

30

28

8.       

DR. SANTHOSH SANIL KUMAR

30

29

9.       

DR. VEENA VINAYAK

30

27

10.     

DR. VANI. B

30

28 1/2

11.     

DR. KARTHIKEYA PRASAD

30

29

12.     

DR. SWAPNA BHAT

30

24

13.     

DR. RACHNA. C

30

28 1/2

14.     

DR. PRASANNA KESHAVA

30

26

15.     

DR. JACINTHA MEENA D'SOUZA

30

27

16.     

DR. VANI

30

29

17.     

DR. MANU CHANDRAN

30

18

18.     

DR. DEEPA DEVARAJAN

30

24 1/2

19.     

DR. SRIJAYA V PRABHU

30

28 1/2

20.     

DR. ASHA K

30

28 1/2

21.     

Dr. SHIVARAM JOSHI

30

29

22.     

DR. RAGHAVENDRA RAO

30

28

23.     

MR. JANARDHAN BHAT

30

29

24.     

DR. RAVIKIRAN M G

30

27

25.     

DR. JYOTHI SHANBHAG

30

26 1/2

26.     

DR. MOHAMMED SADIQUE

30

28

27.     

DR. CHITRALATHA

30

30

28.     

DR. ISHWARA BHAT

30

28 1/2

29.     

DR. LAKSHMI PAI

30

30

30.     

DR. SHRUTHI N BHAT

30

28 1/2

31.     

DR. SHUBASHREE. B

30

24

32.     

DR. ARUN RAJ

30

25 1/2

33.     

DR. SAHANA M

30

27

34.     

DR. PALLAVI

30

29

35.     

DR. GAUTHAM SHETTY

30

28 1/2

36.     

DR. RAJESHWARI T

30

30

37.     

DR. HARSHVARDHANA T

30

29 1/2

38.     

DR. NIYATHI T

30

30

39.     

DR. ALMAS TARANUM T

30

26

40.     

DR. WAHEEDA BANU

30

25 1/2

41.     

DR. AKSHATHA DAS

30

17 1/2

42.     

DR. ASHWINI

30

26 1/2

43.     

DR. SANJU JOHN

30

30

44.     

DR. VIJAYALAKSHMI H RAI

30

29

45.     

DR. SWATHI S SUVARNNA

30

28 1/2

46.     

DR. AJITH KAMATH

30

30

47.     

DR. HARIKRISHNA B N

30

30

48.     

DR.MEERA K BABY

30

28 1/2

49.     

DR. SRIDEVI JOSHI

30

29

50.     

DR.SHUTHI B NAIK

30

29

51.     

DR.NEETHU DEV

30

29

52.     

DR. ARSHIYA ALI

30

29

53.     

Dr. SUKANYA V P

30

29 1/2

54.     

DR. MITHUN R G

30

26

55.     

DR.BHALODI DIVYA MAHESHBHAI

30

29 1/2

 

Karnataka Ayurveda Medical College, Mangalore 06

ABSTRACT OF ATTENDANCE OF AYURVEDA TEACHING STAFF ON May 2021

 

SL.NO.

Name of the Teachers

TND

TNA

56.     

DR. UDAYA D.K

31

31

57.     

DR. ELIZABETH P. JOHN

31

29

58.     

DR. SUCHITRA P.S

31

30

59.     

DR. SANTOSH KUMAR. J

31

30

60.     

DR. HARIHARA PRASAD RAO

31

29

61.     

DR. K. RAVINDRA BHAT

31

29 1/2

62.     

DR. DHANANJAYA ALVA M

31

27 1/2

63.     

DR. SANTHOSH SANIL KUMAR

31

27 1/2

64.     

DR. VEENA VINAYAK

31

31

65.     

DR. VANI. B

31

28 1/2

66.     

DR. KARTHIKEYA PRASAD

31

30

67.     

DR. SWAPNA BHAT

31

27

68.     

DR. RACHNA. C

31

28

69.     

DR. PRASANNA KESHAVA

31

30

70.     

DR. JACINTHA MEENA D'SOUZA

31

31

71.     

DR. VANI

31

31

72.     

DR. MANU CHANDRAN

31

28

73.     

DR. DEEPA DEVARAJAN

31

31

74.     

DR. SRIJAYA V PRABHU

31

29

75.     

DR. ASHA K

31

31

76.     

Dr. SHIVARAM JOSHI

31

27 1/2

77.     

DR. RAGHAVENDRA RAO

31

28

78.     

MR. JANARDHAN BHAT

31

30

79.     

DR. RAVIKIRAN M G

31

31

80.     

DR. JYOTHI SHANBHAG

31

28 1/2

81.     

DR. MOHAMMED SADIQUE

31

31

82.     

DR. CHITRALATHA

31

31

83.     

DR. ISHWARA BHAT

31

31

84.     

DR. LAKSHMI PAI

31

30

85.     

DR. SHRUTHI N BHAT

31

27

86.     

DR. SHUBASHREE. B

31

30

87.     

DR. ARUN RAJ

31

28

88.     

DR. SAHANA M

31

30

89.     

DR. PALLAVI

31

27 1/2

90.     

DR. GAUTHAM SHETTY

31

27 1/2

91.     

DR. RAJESHWARI T

31

30

92.     

DR. HARSHVARDHANA T

31

28

93.     

DR. NIYATHI T

31

30

94.     

DR. ALMAS TARANUM T

31

28

95.     

DR. WAHEEDA BANU

31

30 1/2

96.     

DR. AKSHATHA DAS

31

27 1/2

97.     

DR. ASHWINI

31

28

98.     

DR. SANJU JOHN

31

31

99.     

DR. VIJAYALAKSHMI H RAI

31

31

100.  

DR. SWATHI S SUVARNNA

31

30

101.  

DR. AJITH KAMATH

31

31

102.  

DR. HARIKRISHNA B N

31

30 1/2

103.  

DR.MEERA K BABY

31

31

104.  

DR. SRIDEVI JOSHI

31

31

105.  

DR.SHUTHI B NAIK

31

30 1/2

106.  

DR.NEETHU DEV

31

31

107.  

DR. ARSHIYA ALI

31

30 1/2

108.  

Dr. SUKANYA V P

31

30 1/2

109.  

DR. MITHUN R G

31

30

110.  

DR.BHALODI DIVYA MAHESHBHAI

31

30 1/2

 

 

Karnataka Ayurveda Medical College, Mangalore 06

ABSTRACT OF ATTENDANCE OF AYURVEDA TEACHING STAFF ON June 2021

 

SL.NO.

Name of the Teachers

TND

TNA

1.       

DR.RAVI RAO S

30

30

2.       

DR. JACINTHA MEENA D'SOUZA

30

25

3.       

DR. ISHWARA BHAT

30

29 1/2

4.       

DR. ELIZABETH P. JOHN

30

29

5.       

DR. UDAYA D.K

30

30

6.       

DR. RAVIKIRAN M G

30

30

7.       

DR. JYOTHI SHANBHAG

30

28 1/2

8.       

Dr. SHIVARAM JOSHI

30

26 1/2

9.       

DR. SUCHITRA P.S

30

27

10.     

DR. RAGHAVENDRA RAO

30

30

11.     

DR. SANTOSH KUMAR. J

30

27

12.     

DR. SWAPNA BHAT

30

30

13.     

DR. SRIDEVI JOSHI

30

30

14.     

DR. K. RAVINDRA BHAT

30

30

15.     

DR. HARIHARA PRASAD RAO

30

29

16.     

DR. GAUTHAM SHETTY

30

26 1/2

17.     

DR.SUBRAMANYA P

30

29

18.     

DR. ASHA K

30

30

19.     

DR. WAHEEDA BANU

30

26 1/2

20.     

DR. RACHNA. C

30

28 1/2

21.     

DR. VEENA VINAYAK

30

30

22.     

DR. VIJAYALAKSHMI H RAI

30

30

23.     

DR. MOHAMMED SADIQUE

30

30

24.     

DR. CHITRALATHA

30

30

25.     

DR. DHANANJAYA ALVA M

30

26 1/2

26.     

DR. PRASANNA KESHAVA

30

30 1/2

27.     

DR. SANTHOSH SANIL KUMAR

 

30

30

28.     

DR.VANI B

30

25

29.     

DR. KARTHIKEYA PRASAD

30

30

30.     

DR. LAKSHMI PAI

30

28

31.     

DR. AJITH KAMATH

30

30

32.     

DR. VANI

30

30

33.     

DR. HARSHVARDHANA T

30

28

34.     

MR. JANARDHAN BHAT

30

30

35.     

DR. ARSHIYA ALI

30

29 1/2

36.     

DR. HARIKRISHNA B N

30

29 1/2

37.     

DR. SHUBASHREE. B

30

28

38.     

DR. MANU CHANDRAN

30

30

39.     

DR. SRIJAYA V PRABHU

30

30

40.     

DR. MITHUN R G

30

29

41.     

DR. AKSHATHA DAS

30

26 1/2

42.     

DR. ALMAS TARANUM T

30

29

43.     

DR. DEEPA DEVARAJAN

30

30

44.     

DR. RAJESHWARI T

30

27