Karnataka Ayurveda Medical College Mangalore

I BAMS STUDENT S LIST 2020-21

Sub :  Sanskirt                                                                         Month : August  

S.N

Students Name

Theory

TCC

TCA

1

AkashDoddamani

21

11

2

AkashYallappaSanakyanavar (CET)

21

11

3

Aminul Islam Bhuyan

21

10

4

AnanyaBhojarajKarudi (CET)

21

11

5

Anuja S L

21

9

6

AnushaTimmappa Mesta (CET)

21

10

7

Anvith B

21

11

8

Apoorva S Sanakal

21

12

9

ArunVenkappaMalaghan (CET)

21

11

10

Azeema

21

8

11

BhandeSuraj Kailas

21

11

12

Bharathi N R (CET)

21

12

13

Bhavana S Bharadwaj

21

12

14

BhavikKshitijBhaskar

21

11

15

BhiteSakshi Sanjay

21

11

16

Chandana S N (CET)

21

12

17

Darshan  H S  (CET)

21

11

18

Darshan Kumar S E (CET)

21

9

19

Deeksha M (CET)

21

11

20

Deepashree

21

9

21

DeshmukhVaibhav Satish

21

10

22

Devika M

21

9

23

Devika S K

21

9

24

Dharanishree

21

10

25

DivyaRathod (CET)

21

12

26

Eratna  (CET)

21

12

27

Fardin Khan Nagarolli

21

12

28

FathimathAzmiya

21

11

29

Gagana G J (CET)

21

12

30

Gelot Chirag Uttambhai

21

11

31

Gopikrishnan P.B

21

10

32

GosaviSonaliHarishchandra

21

11

33

Gowri G Lal

21

7

34

Gupta RashmiGuruprasad

21

12

35

Harikesha

21

11

36

HemanthMathod (CET)

21

11

37

Hima E L

21

11

38

Jeeshan S F(CET)

21

10

39

Kamal Hasan

21

8

40

Kavya U

21

12

41

KolekarAniketDadaso

21

11

42

KotadiyaDarshitSanjaybhai (CET)

21

11

43

MahamadSaqlain Raza S Mattimani (CET)

21

11

44

Mahesh K. Gali (CET)

21

10

45

MerguKanchanShailendra

21

12

46

Midhun T S

21

0

47

Moniruz Zaman ( CET)

21

8

48

MotlaniShahanawaz Mukhtar

21

12

49

MujamilBagawan (CET)

21

10

50

Nanda Kumar M (CET)

21

11

51

NargisParbin Khan

21

11

52

Pandey PrathmeshAlok

21

10

53

Patel FardeenFazal

21

11

54

Patel GunjanRaviprasad

21

11

55

Patel UrviRajendra

21

12

56

PatilBhushan Prakash

21

11

57

Patil Girish Champalal(CET)

21

10

58

Pooja P Shendre (CET)

21

11

59

Pragati Ganesh Shetty (CET)

21

11

60

Prajna S K

21

9

61

Prajwal D Kolume

21

11

62

Priyanka

21

12

63

PurohitPrahladbhaiHardevbhai

21

11

64

Raghavendra K (CET)

21

11

65

Rakesh Kumar L.R

21

11

66

Rashmi S (CET)

21

7

67

RichaKumari

21

11

68

Rohan A Patil (CET)

21

10

69

Ruchita Sunil Baviskar

21

10

70

SkFaruque Abdullah (CET)

21

8

71

Sabina Yeasmin

21

10

72

SabnamAra Begum

21

9

73

Sampathkumar B Dasar

21

10

74

SangeetaJadhav (CET)

21

11

75

Sanjana (CET)

21

12

76

Santosh Shivayogeppa Hatti (CET)

21

4

77

Sara Hanan

21

11

78

Sayyad FaizabbasRupppyahmed

21

8

79

Sharanu (CET)

21

11

80

Shirsath Rakesh Sunil

21

10

81

Siddhesh Sunil Gavali

21

10

82

Sindhu H S

21

10

83

Sneha K B (CET)

21

8

84

SpoorthiMarutiNaik

21

12

85

Sreelakshmi K R

21

11

86

Sreeraj M B

21

11

87

Srujana G H (CET)

21

12

88

Surya WanshiSurajGovindrao

21

6

89

Vachana M S (CET)

21

12

90

VaishnaviAnandPareet (CET)

21

12

91

Vengitesh K S

21

10

92

Vidya M.P (CET)

21

11

93

ViharikaRaginiPoojary

21

11

94

VikasSiddanagoudaPatil(CET)

21

11

95

Vinyas S. R

21

7

96

VinodakumarBillad  (CET)

21

10

97

WashimAkram

21

7

98

YashvardhanRajendra  Desai (CET)

21

11

99

Yasmin Sultana Saikia

21

12

100

Zunaira Huma Sheik (CET)

21

11

 

 

Karnataka Ayurveda Medical College Mangalore

I BAMS STUDENT S LIST 2020-21

Sub :Sanskrit                                                               Month : September  

S.N

Students Name

Theory

TCC

TCA

1

AkashDoddamani

08

08

2

AkashYallappaSanakyanavar (CET)

08

05

3

Aminul Islam Bhuyan

08

07

4

AnanyaBhojarajKarudi (CET)

08

08

5

Anuja S L

08

06

6

AnushaTimmappa Mesta (CET)

08

07

7

Anvith B

08

08

8

Apoorva S Sanakal

08

08

9

ArunVenkappaMalaghan (CET)

08

07

10

Azeema

08

01

11

BhandeSuraj Kailas

08

06

12

Bharathi N R (CET)

08

08

13

Bhavana S Bharadwaj

08

08

14

BhavikKshitijBhaskar

08

06

15

BhiteSakshi Sanjay

08

08

16

Chandana S N (CET)

08

08

17

Darshan  H S  (CET)

08

06

18

Darshan Kumar S E (CET)

08

06

19

Deeksha M (CET)

08

08

20

Deepashree

08

08

21

DeshmukhVaibhav Satish

08

05

22

Devika M

08

03

23

Devika S K

08

02

24

Dharanishree

08

06

25

DivyaRathod (CET)

08

08

26

Eratna  (CET)

08

08

27

Fardin Khan Nagarolli

08

08

28

FathimathAzmiya

08

07

29

Gagana G J (CET)

08

08

30

Gelot Chirag Uttambhai

08

07

31

Gopikrishnan P.B

08

06

32

GosaviSonaliHarishchandra

08

08

33

Gowri G Lal

08

06

34

Gupta RashmiGuruprasad

08

07

35

Harikesha

08

08

36

HemanthMathod (CET)

08

08

37

Hima E L

08

08

38

Jeeshan S F(CET)

08

04

39

Kamal Hasan

08

06

40

Kavya U

08

08

41

KolekarAniketDadaso

08

08

42

KotadiyaDarshitSanjaybhai (CET)

08

08

43

MahamadSaqlain Raza S Mattimani (CET)

08

08

44

Mahesh K. Gali (CET)

08

07

45

MerguKanchanShailendra

08

08

46

Midhun T S

08

06

47

Moniruz Zaman ( CET)

08

05

48

MotlaniShahanawaz Mukhtar

08

08

49

MujamilBagawan (CET)

08

08

50

Nanda Kumar M (CET)

08

07

51

NargisParbin Khan

08

08

52

Pandey PrathmeshAlok

08

07

53

Patel FardeenFazal

08

08

54

Patel GunjanRaviprasad

08

07

55

Patel UrviRajendra

08

08

56

PatilBhushan Prakash

08

04

57

Patil Girish Champalal(CET)

08

05

58

Pooja P Shendre (CET)

08

06

59

Pragati Ganesh Shetty (CET)

08

08

60

Prajna S K

08

07

61

Prajwal D Kolume

08

08

62

Priyanka

08

07

63

PurohitPrahladbhaiHardevbhai

08

06

64

Raghavendra K (CET)

08

07

65

Rakesh Kumar L.R

08

05

66

Rashmi S (CET)

08

07

67

RichaKumari

08

07

68

Rohan A Patil (CET)

08

07

69

Ruchita Sunil Baviskar

08

06

70

SkFaruque Abdullah (CET)

08

06

71

Sabina Yeasmin

08

06

72

SabnamAra Begum

08

06

73

Sampathkumar B Dasar

08

03

74

SangeetaJadhav (CET)

08

07

75

Sanjana (CET)

08

08

76

Santosh Shivayogeppa Hatti (CET)

08

04

77

Sara Hanan

08

06

78

Sayyad FaizabbasRupppyahmed

08

06

79

Sharanu (CET)

08

08

80

Shirsath Rakesh Sunil

08

08

81

Siddhesh Sunil Gavali

08

06

82

Sindhu H S

08

04

83

Sneha K B (CET)

08

08

84

SpoorthiMarutiNaik

08

07

85

Sreelakshmi K R

08

04

86

Sreeraj M B

08

08

87

Srujana G H (CET)

08

08

88

Surya WanshiSurajGovindrao

08

01

89

Vachana M S (CET)

08

08

90

VaishnaviAnandPareet (CET)

08

08

91

Vengitesh K S

08

05

92

Vidya M.P (CET)

08

02

93

ViharikaRaginiPoojary

08

08

94

VikasSiddanagoudaPatil(CET)

08

07

95

Vinyas S. R

08

08

96

VinodakumarBillad  (CET)

08

07

97

WashimAkram

08

05

98

YashvardhanRajendra  Desai (CET)

08

07

99

Yasmin Sultana Saikia

08

07

100

Zunaira Huma Sheik (CET)

08

08

 

 

 

 

 

Karnataka Ayurveda Medical College Mangalore

I BAMS STUDENT S LIST 2020-21

Sub :  Sanskrit                                                                                     Month : October  

S.N

Students Name

Theory

TCC

TCA

1

AkashDoddamani

20

19

2

AkashYallappaSanakyanavar (CET)

20

20

3

Aminul Islam Bhuyan

20

20

4

AnanyaBhojarajKarudi (CET)

20

12

5

Anuja S L

20

18

6

AnushaTimmappa Mesta (CET)

20

19

7

Anvith B

20

20

8

Apoorva S Sanakal

20

16

9

ArunVenkappaMalaghan (CET)

20

16

10

Azeema

20

7

11

BhandeSuraj Kailas

20

11

12

Bharathi N R (CET)

20

18

13

Bhavana S Bharadwaj

20

11

14

BhavikKshitijBhaskar

20

13

15

BhiteSakshi Sanjay

20

12

16

Chandana S N (CET)

20

18

17

Darshan  H S  (CET)

20

12

18

Darshan Kumar S E (CET)

20

19

19

Deeksha M (CET)

20

17

20

Deepashree

20

19

21

DeshmukhVaibhav Satish

20

15

22

Devika M

20

11

23

Devika S K

20

18

24

Dharanishree

20

12

25

DivyaRathod (CET)

20

19

26

Eratna  (CET)

20

14

27

Fardin Khan Nagarolli

20

18

28

FathimathAzmiya

20

20

29

Gagana G J (CET)

20

14

30

Gelot Chirag Uttambhai

20

4

31

Gopikrishnan P.B

20

18

32

GosaviSonaliHarishchandra

20

18

33

Gowri G Lal

20

18

34

Gupta RashmiGuruprasad

20

15

35

Harikesha

20

20

36

HemanthMathod (CET)

20

20

37

Hima E L

20

15

38

Jeeshan S F(CET)

20

14

39

Kamal Hasan

20

10

40

Kavya U

20

20

41

KolekarAniketDadaso

20

15

42

KotadiyaDarshitSanjaybhai (CET)

20

10

43

MahamadSaqlain Raza S Mattimani (CET)

20

14

44

Mahesh K. Gali (CET)

20

13

45

MerguKanchanShailendra

20

11

46

Midhun T S

20

19

47

Moniruz Zaman ( CET)

20

7

48

MotlaniShahanawaz Mukhtar

20

10

49

MujamilBagawan (CET)

20

10

50

Nanda Kumar M (CET)

20

9

51

NargisParbin Khan

20

16

52

Pandey PrathmeshAlok

20

12

53

Patel FardeenFazal

20

19

54

Patel GunjanRaviprasad

20

14

55

Patel UrviRajendra

20

14

56

PatilBhushan Prakash

20

13

57

Patil Girish Champalal(CET)

20

13

58

Pooja P Shendre (CET)

20

12

59

Pragati Ganesh Shetty (CET)

20

15

60

Prajna S K

20

15

61

Prajwal D Kolume

20

14

62

Priyanka

20

18

63

PurohitPrahladbhaiHardevbhai

20

4

64

Raghavendra K (CET)

20

15

65

Rakesh Kumar L.R

20

5

66

Rashmi S (CET)

20

17

67

RichaKumari

20

18

68

Rohan A Patil (CET)

20

11

69

Ruchita Sunil Baviskar

20

15

70

SkFaruque Abdullah (CET)

20

20

71

Sabina Yeasmin

20

19

72

SabnamAra Begum

20

15

73

Sampathkumar B Dasar

20

17

74

SangeetaJadhav (CET)

20

18

75

Sanjana (CET)

20

20

76

Santosh Shivayogeppa Hatti (CET)

20

3

77

Sara Hanan

20

10

78

Sayyad FaizabbasRupppyahmed

20

12

79

Sharanu (CET)

20

13

80

Shirsath Rakesh Sunil

20

16

81

Siddhesh Sunil Gavali

20

13

82

Sindhu H S

20

13

83

Sneha K B (CET)

20

16

84

SpoorthiMarutiNaik

20

14

85

Sreelakshmi K R

20

16

86

Sreeraj M B

20

19

87

Srujana G H (CET)

20

18

88

Surya WanshiSurajGovindrao

20

6

89

Vachana M S (CET)

20

19

90

VaishnaviAnandPareet (CET)

20

18

91

Vengitesh K S

20

17

92

Vidya M.P (CET)

20

11

93

ViharikaRaginiPoojary

20

20

94

VikasSiddanagoudaPatil(CET)

20

19

95

Vinyas S. R

20

18

96

VinodakumarBillad  (CET)

20

15

97

WashimAkram

20

13

98

YashvardhanRajendra  Desai (CET)

20

16

99

Yasmin Sultana Saikia

20

16

100

Zunaira Huma Sheik (CET)

20

18

 

Karnataka Ayurveda Medical College Mangalore

I BAMS STUDENT S LIST 2020-21

Sub :  Sanskrit                                                                                     Month : November

S.N

Students Name

Theory

TCC

TCA

1

AkashDoddamani

29

24

2

AkashYallappaSanakyanavar (CET)

29

26

3

Aminul Islam Bhuyan

29

29

4

AnanyaBhojarajKarudi (CET)

29

27

5

Anuja S L

29

21

6

AnushaTimmappa Mesta (CET)

29

26

7

Anvith B

29

28

8

Apoorva S Sanakal

29

21

9

ArunVenkappaMalaghan (CET)

29

28

10

Azeema

29

20

11

BhandeSuraj Kailas

29

26

12

Bharathi N R (CET)

29

20

13

Bhavana S Bharadwaj

29

24

14

BhavikKshitijBhaskar

29

25

15

BhiteSakshi Sanjay

29

21

16

Chandana S N (CET)

29

25

17

Darshan  H S  (CET)

29

24

18

Darshan Kumar S E (CET)

29

27

19

Deeksha M (CET)

29

24

20

Deepashree

29

29

21

DeshmukhVaibhav Satish

29

23

22

Devika M

29

21

23

Devika S K

29

17

24

Dharanishree

29

21

25

DivyaRathod (CET)

29

25

26

Eratna  (CET)

29

25

27

Fardin Khan Nagarolli

29

24

28

FathimathAzmiya

29

27

29

Gagana G J (CET)

29

21

30

Gelot Chirag Uttambhai

29

28

31

Gopikrishnan P.B

29

20

32

GosaviSonaliHarishchandra

29

23

33

Gowri G Lal

29

22

34

Gupta RashmiGuruprasad

29

29

35

Harikesha

29

28

36

HemanthMathod (CET)

29

26

37

Hima E L

29

28

38

Jeeshan S F(CET)

29

26

39

Kamal Hasan

29

20

40

Kavya U

29

28

41

KolekarAniketDadaso

29

26

42

KotadiyaDarshitSanjaybhai (CET)

29

27

43

MahamadSaqlain Raza S Mattimani (CET)

29

26

44

Mahesh K. Gali (CET)

29

24

45

MerguKanchanShailendra

29

29

46

Midhun T S

29

18

47

Moniruz Zaman ( CET)

29

20

48

MotlaniShahanawaz Mukhtar

29

28

49

MujamilBagawan (CET)

29

29

50

Nanda Kumar M (CET)

29

28

51

NargisParbin Khan

29

26

52

Pandey PrathmeshAlok

29

11

53

Patel FardeenFazal

29

27

54

Patel GunjanRaviprasad

29

21

55

Patel UrviRajendra

29

26

56

PatilBhushan Prakash

29

20

57

Patil Girish Champalal(CET)

29

20

58

Pooja P Shendre (CET)

29

16

59

Pragati Ganesh Shetty (CET)

29

23

60

Prajna S K

29

19

61

Prajwal D Kolume

29

21

62

Priyanka

29

26

63

PurohitPrahladbhaiHardevbhai

29

16

64

Raghavendra K (CET)

29

27

65

Rakesh Kumar L.R

29

20

66

Rashmi S (CET)

29

26

67

RichaKumari

29

29

68

Rohan A Patil (CET)

29

24

69

Ruchita Sunil Baviskar

29

23

70

SkFaruque Abdullah (CET)

29

26

71

Sabina Yeasmin

29

21

72

SabnamAra Begum

29

20

73

Sampathkumar B Dasar

29

21

74

SangeetaJadhav (CET)

29

25

75

Sanjana (CET)

29

28

76

Santosh Shivayogeppa Hatti (CET)

29

0

77

Sara Hanan

29

23

78

Sayyad FaizabbasRupppyahmed

29

9

79

Sharanu (CET)

29

26

80

Shirsath Rakesh Sunil

29

29

81

Siddhesh Sunil Gavali

29

16

82

Sindhu H S

29

25

83

Sneha K B (CET)

29

26

84

SpoorthiMarutiNaik

29

29

85

Sreelakshmi K R

29

20

86

Sreeraj M B

29

26

87

Srujana G H (CET)

29

29

88

Surya WanshiSurajGovindrao

29

12

89

Vachana M S (CET)

29

25

90

VaishnaviAnandPareet (CET)

29

25

91

Vengitesh K S

29

24

92

Vidya M.P (CET)

29

17

93

ViharikaRaginiPoojary

29

27

94

VikasSiddanagoudaPatil(CET)

29

22

95

Vinyas S. R

29

28

96

VinodakumarBillad  (CET)

29

28

97

WashimAkram

29

23

98

YashvardhanRajendra  Desai (CET)

29

28

99

Yasmin Sultana Saikia

29

25

100

Zunaira Huma Sheik (CET)

29

28